Innsamling til nytt rekkverk.

Vi har ønskt i lengre tid å skifte ut rekkverket rundt hovedhuset. Dette er i dårlig stand og behovet for noko nytt er stort. Vi har fått pris på eit …

Trekning av lotteri.

Den 25. juni vart vinnarane av lotteriet vårt trekt. Trekninga gjekk føre seg på Indremisjonsforbundet sitt kontor i Vikakroken, Spjelkavik. premie var ein tursekk, 3-mannstelt og stormkjøkken. Vinnaren vart: Onar …

Avlyste arrangement.

I tråd med anbefalinger frå myndighetene har vi avlyst/utsett alle arrangement fram mot påske. Gruppene som er berørt av dette skal ha fått beskjed. Vi kjem til å ha fortløpande …

Cateringmeny

No er cateringmenyen vår klar og på nett! Vi leverar til alle slags arrangement. Ta kontakt på orreneset@gmail.com for bestilling.