Orreneset misjonssenter

Mobil: 951 79 102

E-post: orreneset@gmail.com

Eller bruk dette skjemaet:

Gåvekonto: 40300705199

Driftskonto: 40450707211

Eigar: Sunnmøre Indremisjon