Orreneset misjonssenter

Mobil: 951 79 102

E-post: orreneset@gmail.com

Gåvekonto: 40300705199

Driftskonto: 40450707211

Eigar: Sunnmøre Indremisjon