Innsamling til nytt rekkverk.

Vi har ønskt i lengre tid å skifte ut rekkverket rundt hovedhuset. Dette er i dårlig stand og behovet for noko nytt er stort. Vi har fått pris på eit glassrekkverk som kjem til å koste oss ca. 300 000 kr. Sidan vi ikkje har lotteri i år og inntektene er lave pga covid-19 håpar vi at du kan bidra med ei gåve.

Du kan vippse til: 119058, eller bruke bankoverføring: 4030 07 05199. Merk betalinga med REKKVERK.

 På førehand takk!

Anbjørg og Sondre, Orreneset Misjonssenter