Avlyste arrangement.

I tråd med anbefalinger frå myndighetene har vi avlyst/utsett alle arrangement fram mot påske. Gruppene som er berørt av dette skal ha fått beskjed. Vi kjem til å ha fortløpande kontakt med dei som har booka oss utover våren. Ta gjerne kontakt om du lurer på noko angåande ditt arrangement: orreneset@gmail.com eller 95179102

Sondre Bårnes, Orreneset Misjonssenter